ГЛОБАЛ ИНВЕСТ

Можност за инвестирање на меѓународна берза, а истовремено и животно осигурување.

Инвестирајте во вашата иднина

Продуктот за животно осигурување ГЛОБАЛ ИНВЕСТ е продукт со кој може да си ја обезбедите вашата иднина преку инвестирање во акции во светски реномирани компании и истовремено имате можност да добиете и многу поголем профит за парите што ги вложувате.

Генерали Топ Брендови е глобално ориентиран фонд со акцент на “Blue Chip” компании кои функционираат во повеќе земји и региони, така што економските и политичките услови надвор од неговата матична земји влијаат на неговите перформанси. Неговата суштина е во флексибилност, што значи приспособување кон условите на пазарот.
Вториот фонд во кој имате можност да инвестирате е Генерали Америка каде што Вашите пари се инвестираат во „Blue chip“ акции во најдобрите компании во САД.
Овие компании имаат најбрз пристап како до човечки така и до финансиски капитал. За возврат, тие создаваат идеи што го менуваат светот. Фондот инвестира во компании кои глобално вработуваат таленти и се брзи во реализација на нивните идеи. Генерали Топ Брендови и Генерали Америка се комбинација од сигурност и профитабилност.

Корисни линкови

Македонска берза АД Скопје

ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС

Што добивате со ГЛОБАЛ ИНВЕСТ?

 • Животно осигурување и инвестиција за Вас и Вашето семејство
 • Можност за дополнително осигурување од несреќен случај и дневен надомест за болнички денови
 • Можност за дополнително осигурување од операции
 • Можност за дополнително осигурување од тешки болести
 • Можност за дополнително осигурување од траен инвалидитет 
 • Вредноста на вашата инвестиција е заштитена со валутна клаузула
 • Осигурувањето важи 24/7 насекаде во светот
 • Станувате индиректни акционери во странски познати компании
 • Истовремено инвестирање во два фонда, каде што Вие определувате колку проценти од Вашата инвестиција ќе оди во кој фонд

УСЛОВИ:

 • Минималната годишна уплата изнесува 300 евра
 • Во случај на смрт, осигурената сума ја избира осигуреникот и истата може да изнесува: 1500, 3000 , 6000 и 10.000 евра
 • Овој продукт е наменет за секое лице на возраст од 14–65 години
 • Времетраењето на осигурувањето може да биде од 10 до 25 години
 • Максималниот период на траење на ова осигурување е до навршени 75 години на осигуреникот
 • Како договорувач на осигурувањето, освен физички лица, може да се јават и правни лица
 • Начин на плаќање: еднократно и повеќекратно
  (месечно, квартално, полугодишно и годишно)

По истекот на првата година:

 • Промена на начинот на плаќање
 • Промена на корисник
 • Промена на процентите на инвестираните средства во фондовите

По истекот на третата година:

 • Откуп на полисата (повлекување на средствата)
 • Капитализација (замрзнување на полисата)
 • Мирување од една година
 • Промена на висината на годишната уплата

По истекот на петтата година:

 • Можност за целосно алоцирање на средствата од еден во друг фонд

КАЛКУЛАТОР

 * одберете производ *

Ул. 11 Октомври бр.25 КАТ/8, 1000 Скопје Република С. Македонија

Понеделник – Четврток 8.00-16.30
Петок 8.00-14.00

+389 2 3114 333
life@winnerlife.mk

winner life, vienna insurance group, винер лајф, лого

Со квалитетните и конкурентни производи, Винер Лајф на своите клиенти им овозможува финансиска сигурност. Конзервативното управување во согласност со законските одредби гарантираат целосна безбедност на инвестираните средства.

КАРИЕРА

WINNER LIFE Осигурување секогаш има потреба од млади и амбициозни личности што сакаат да изградат успешна кариера.

ЧЛЕН НА ГРУПАЦИЈАТА

Copyright 2020, Winner life