Управен одбор >>

Дарко Дедиќ, Претседател на Управен одбор, Винер Лајф

Дарко Дедиќ

Претседател на управен одбор

Елена Јакимовска Петровска

Член на управен одбор

Мартин Теов, член на управен одбор, винер лајф

Мартин Теов

Член на управен одбор

Надзорен одбор >>

Габор Лехел

Претседател на надзорен одбор

Јохан Гиртл

Член на надзорен одбор

Катерина Јанковиќ

Независен член на надзорен одбор