Управен одбор >>

Дарко Дедиќ, Претседател на Управен одбор, Винер Лајф

Дарко Дедиќ

Претседател на управен одбор

Бернд Ахац, Член на Управен одбор, Винер Лајф

Бернд Ахац

Член на управен одбор

Мартин Теов, член на управен одбор, винер лајф

Мартин Теов

Член на управен одбор

Надзорен одбор >>

Габор Лехел

Претседател на надзорен одбор

Јохан Гиртл

Член на надзорен одбор

Викторија Јовановска

Независен член на надзорен одбор