Управен одбор >>

Дарко Дедиќ, Претседател на Управен одбор, Винер Лајф

Дарко Дедиќ

Претседател на Управен одбор

Елена Јакимовска Петровска

Член на Управен одбор

Милан Антовски

Член на Управен одбор

Надзорен одбор >>

Габор Лехел

Претседател на Надзорен одбор

Јохан Гиртл

Член на Надзорен одбор

Катерина Јанковиќ

Независен член на Надзорен одбор