ПРОТЕКТОР

Сакате да се заштите себе си и вашите деца?

Заштитете се навреме!

Со протектор имате штедна функција во случај на доживување на полисата, а доколку настапи тешка болест за времетраење на полисата, се исплаќа осигурената сума во целост и полисата завршува.

Она што го издвојува овој производ е и покритието на евентуално настапување на тешка болест кај вашите деца (од 3 до 18 годишна возраст). Во овој случај, се исплаќа 50% од осигурената сума и полисата продолжува да тече непроменета.

Со ова осигурување, како дополнителни осигурувања може да се вклучат:

Дополнително осигурување во случај на инвалидитет

Дополнително осигурување во случај на операции

Во текот на целиот период на штедењето, вашиот живот е осигурен, така што во случај на смрт или на незгода вашето семејство ќе биде обезбедено.

Што добивате со Протектор?

 • Полисата може да се винкулира во корист на банката
 • Вредноста на вашата инвестиција е заштитена со валутна клаузула
 • Осигурувањето важи 24/7 насекаде во светот

УСЛОВИ:

 • Минималната годишна уплата изнесува 250 евра
 • Овој продукт е наменет за секое лице на возраст од 15-60 години
 • Покриеноста на осигурувањето од тешки болести е до навршени 65 години на клиентот
 • Времетраењето на осигурувањето може да биде од 10 до 40 години
 • Максималниот период на траење на ова осигурување е до навршени 70 години на клиентот
 • Како договорувач на осигурувањето, освен физички лица, може да се јават и правни лица.
 • Можност за фиксна индексација од 2%
 • Начин на плаќање: повеќекратно (месечно, квартално, полугодишно и годишно)

По истекот на првата година:

 • Промена на висината на годишната уплата
 • Промена на начинот на плаќање

По истекот на третата година:

 • Капитализација (замрзнување на полисата)
 • Почек од една година
 • Откуп на полисата (повлекување на средствата)

КАЛКУЛАТОР

 * одберете производ *

Ул. 11 Октомври бр.25 КАТ/8, 1000 Скопје Република С. Македонија

Понеделник – Четврток 8.00-16.30
Петок 8.00-14.00

+389 2 3114 333
life@winnerlife.mk

winner life, vienna insurance group, винер лајф, лого

Со квалитетните и конкурентни производи, Винер Лајф на своите клиенти им овозможува финансиска сигурност. Конзервативното управување во согласност со законските одредби гарантираат целосна безбедност на инвестираните средства.

КАРИЕРА

WINNER LIFE Осигурување секогаш има потреба од млади и амбициозни личности што сакаат да изградат успешна кариера.

ЧЛЕН НА ГРУПАЦИЈАТА

Copyright 2020, Winner life