СЕМЕЕН ПРЕМИУМ

Дали сте се прашувале како ќе изгледа вашиот живот за 20 или 30 години?
Ќе дочекате ли пензија и дали ќе може со пензијата вистински да уживате во вашите пензионерски денови?
Кога ќе дојде времето Вашите деца да го започнат нивниот живот, дали ќе имате доволно капитал да им помогнете?

За староста е потребно да размислуваме на време.

Со вложување средства во Семеен премиум штедите средства за зрелите години и создавате капитал со чија помош ќе се чувствувате посигурно. Во текот на годините одвојувате сума на пари по ваша желба и во форма на штедење ја осигурувате вашата иднина.
Истовремено, во текот на целиот период на штедењето, вашиот живот е осигурен, така што во случај на смрт или на незгода вашето семејство ќе биде обезбедено.
Инвестирајте во животното осигурување Семеен премиум и подготвено дочекајте ги убавите пензионерски денови што доаѓаат!

Што добивате со СЕМЕЕН ПРЕМИУМ?

 • Штедна функција за Вас и Вашето семејство
 • Минимална уплата од 16 евра месечно
 • Можност за дополнително осигурување од незгода
 • Можност за дополнително осигурување во случај на операции
 • Дневен надомест за болнички денови
 • Полисата може да се винкулира во корист на банката
 • Можност за промена на времетраење на осигурувањето
 • Вредноста на вашата инвестиција е заштитена со валутна клаузула
 • Осигурувањето важи 24/7 насекаде во светот

УСЛОВИ:

 • Минималната годишна уплата изнесува 190 евра
 • Овој продукт е наменет за секое лице на возраст од 16–65 години
 • Времетраењето на осигурувањето може да биде од 3 до 40 години
 • Максималниот период на траење на ова осигурување е до навршени 85 години на клиентот
 • Како договорувач на осигурувањето, освен физички лица, може да се јават и правни лица.

По истекот на првата година:

 • Промена на висината на годишната уплата
 • Промена на начинот на плаќање

По истекот на третата година:

 • Капитализација (замрзнување на полисата)
 • Почек од една година
 • Откуп на полисата (повлекување на средствата)

КАЛКУЛАТОР

 * одберете производ *

Ул. 11 Октомври бр.25 КАТ/8, 1000 Скопје Република С. Македонија

Понеделник – Четврток 8.00-16.30
Петок 8.00-14.00

+389 2 3114 333
life@winnerlife.mk

winner life, vienna insurance group, винер лајф, лого

Со квалитетните и конкурентни производи, Винер Лајф на своите клиенти им овозможува финансиска сигурност. Конзервативното управување во согласност со законските одредби гарантираат целосна безбедност на инвестираните средства.

КАРИЕРА

WINNER LIFE Осигурување секогаш има потреба од млади и амбициозни личности што сакаат да изградат успешна кариера.

ЧЛЕН НА ГРУПАЦИЈАТА

Copyright 2020, Winner life