Се грижите за вашето здравје и се надевате дека ќе ви служи добро во постарите години.
Се надевате дека во иднина ќе бидете финансиски понезависни и посигурни и дека ќе може на вашите деца да им обезбедите поголема поддршка кога ќе го започнуваат својот живот.
Но животот е неизвесен и не знаете што може да донесе утрешниот ден.

За посигурна иднина за нас, за нашето семејство, за нашите деца, добро е да имаме план Б.

Токму затоа Winner Life го создаде продуктот 3Д, кој досега е најсеопфатен и најфлексибилен продукт за животно осигурување и кој нуди можност за осигурување на сите лица, без оглед на староста и на здравствената состојба. Животното осигурување 3Д е инвестиција што е наменета за сите, за децата и за возрасните, за здравите лица, како и за лицата со нарушена здравствена состојба. Со вложување во животното осигурување вие не само што штедите средства за посигурна иднина туку и му давате мир на семејството знаејќи дека што и да се случи тоа ќе има финансиска поддршка.

3Д производот е поделен спрема групите на клиенти за кои е наменет и според нивните потреби:
• I димензија – деца
• II димензија – здрави лица
• III димензија – лица со нарушена здравствена состојба

За разлика од другите продукти, кај производот 3Д вие избирате период од кога сакате да ги вклучите ризиците во штедниот дел. Мислете однапред и подготвено дочекајте ја секоја животна ситуација!

Што добивате со 3Д?

 • Штедна и заштитна функција за Вас и Вашето семејство
 • Минимална уплата од 20 евра месечно
 • Една година гратис осигурување
 • Можност за трикратно поголема осигурена сума
 • Можност за дополнително осигурување од незгода
 • Можност за дополнително осигурување во случај на операции
 • Дневен надомест за болнички денови
 • Можност за дополнително осигурување од тешки болести
 • Полисата може да се винкулира во корист на банката
 • Вредноста на вашата инвестиција е заштитена со валутна клаузула
 • Осигурувањето важи 24/7 насекаде во светот

УСЛОВИ:

 • Минималната годишна уплата изнесува 240 евра
 • Овој продукт е наменет за секое лице на возраст од 0–65 години
 • Осигуреник може да биде и лице со нарушена здравствена состојба или намалена работна способност како последица од тешки болести
  или телесни недостатоци
 • Времетраењето на осигурувањето може да биде од 10 до 25 години
 • Максималниот период на траење на ова осигурување е до навршени 75 години на клиентот
 • Како договорувач на осигурувањето, освен физички лица, може да се јават и правни лица
 • Начин на плаќање: повеќекратно (месечно, квартално, полугодишно и годишно)

По истекот на првата година:

 • Промена на висината на годишната уплата
 • Промена на начинот на плаќање

По истекот на третата година:

 • Капитализација (замрзнување на полисата)
 • Почек од една година
 • Откуп на полисата (повлекување на средствата)

КАЛКУЛАТОР

 * одберете производ *

Ул. 11 Октомври бр.25 КАТ/8, 1000 Скопје Република С. Македонија

Понеделник – Четврток 8.00-16.30
Петок 8.00-14.00

+389 2 3114 333
life@winnerlife.mk

winner life, vienna insurance group, винер лајф, лого

Со квалитетните и конкурентни производи, Винер Лајф на своите клиенти им овозможува финансиска сигурност. Конзервативното управување во согласност со законските одредби гарантираат целосна безбедност на инвестираните средства.

КАРИЕРА

WINNER LIFE Осигурување секогаш има потреба од млади и амбициозни личности што сакаат да изградат успешна кариера.

ЧЛЕН НА ГРУПАЦИЈАТА

Copyright 2020, Winner life