ЛАЈФ ИНВЕСТ

ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје е Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови, дел од ВФП групацијата со седиште во Грац, Австрија основана 1985 година.  Друштвото има над 133.8 милиони евра под управување заклучно со 31.12.2023 година. Дополнително, Друштвото е коосновач на Друштва за управување со инвестициски фондови во Србија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Бугарија.
Името на отворениот инвестициски фонд е ВФП Премиум Акции. Бројот на компании во ВФП Премиум акции е над 140. 

Со вложување средства во Лајф Инвест не само што го осигурувате вашиот живот, туку имате можност да добиете и многу поголем профит за парите што ги вложувате.

вфп фондови, винер лајф

ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје е најголемиот акциски фонд во Р. Македонија според нето инвестирани средства. Фондот е професионално управуван, широко диверзификуван со над 120 компании во своето портфолио. Политиката на фондот е инвестирање во големи мултинационални реномирани “Blue Chip” компании со добра фундаментална вредност и изгледи за раст. При инвестирање на средствата во овој фонд се применува долгогодишното знаење и искуство на ВФП Групацијата од Австрија. Портфолиото на овој фонд е добро диверзификувано, односно компаниите во фондот се од различни сектори и региони со цел намалување на ризикот на фондот. Дел од компаниите во кој овој фонд инвестира се: Nestle, Apple, Microsoft, Walt Disney, L’Oreal SA, Adidas, Roche Holding и др.

Корисни линкови

Македонска берза АД Скопје

ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје

Што добивате со ЛАЈФ ИНВЕСТ?

 • Штедна функција, осигурување и инвестиција за Вас и Вашето семејство
 • Поголеми добивки од кој било друг производ на осигурителниот пазар во Р. С. Македонија
 • Сами ја бирате висината на осигурената сума
 • За успешното инвестирање и оплодување на Вашите средства се грижат експерти во својата област
 • Можност за дополнително осигурување од незгода
 • Можност за дополнително осигурување во случај на операции
 • Дневен надомест за болнички денови
 • Вредноста на вашата инвестиција е заштитена со валутна клаузула
 • Осигурувањето важи 24/7 насекаде во светот

УСЛОВИ:

 • Минималната годишна уплата изнесува 300 евра
 • Овој продукт е наменет за секое лице на возраст од 14–65 години
 • Во случај на смрт, осигурената сума ја избира осигуреникот и истата може да изнесува од 30 до 150% од уплатените премии
 • Времетраењето на осигурувањето може да биде од 10 до 25 години
 • Максималниот период на траење на ова осигурување е до навршени 75 години на клиентот
 • Како договорувач на осигурувањето, освен физички лица, може да се јават и правни лица
 • Начин на плаќање: еднократно и повеќекратно
  (месечно, квартално, полугодишно и годишно)

По истекот на првата година:

 • Промена на висината на годишната уплата
 • Промена на начинот на плаќање
 • Капитализација (замрзнување на полисата)
 • Мирување од една година

По истекот на третата година:

 

 • Откуп на полисата (повлекување на средствата)

КАЛКУЛАТОР

 * одберете производ *

Ул. 11 Октомври бр.25 КАТ/8, 1000 Скопје Република С. Македонија

Понеделник – Четврток 8.00-16.30
Петок 8.00-14.00

+389 2 3114 333
life@winnerlife.mk

winner life, vienna insurance group, винер лајф, лого

Со квалитетните и конкурентни производи, Винер Лајф на своите клиенти им овозможува финансиска сигурност. Конзервативното управување во согласност со законските одредби гарантираат целосна безбедност на инвестираните средства.

КАРИЕРА

WINNER LIFE Осигурување секогаш има потреба од млади и амбициозни личности што сакаат да изградат успешна кариера.

ЧЛЕН НА ГРУПАЦИЈАТА

Copyright 2020, Winner life