Марко Дамевски, менаџер за продажба, винер лајф

Марко Дамевски

Менаџер на продажба