Марко Дамевски, менаџер за продажба, винер лајф

Г-дин. Марко Дамевски

Менаџер на продажба