Известување: Дoставување на информативни писма до клиентите на нашите UL производи

Винер Лајф како компанија секогаш се труди да биде максимално транспарентна кон своите клиенти. Ние сме компанија на која ѝ е исклучително важен квалитетот на услугата која ја даваме на нашите клиенти, а особено постпродажната услуга.
Во таа насока, Ве информираме дека во јануари 2024 година испративме информативни писма до клиентите кои имаат наши производи поврзани со вложување во инвестициски фондови.
Писмото содржи информации околу распределбата на Вашата осигурителна премија за 2023 година, што секако, зависи од времето кога сте ја склучиле полисата. Информацијата во известувањето се однесува на целата уплатена премија, како за основното, така и за дополнителните осигурувања. Со тоа, ќе имате целосен увид во инвестициите и трошоците за претходната година од Вашата инвестиција.
Информациите кои ги споделуваме со Вас не значат дека во претходно презентираните и договорени услови за полисата има било какви измени, туку само ја зголемуваме нашата транспарентност.
Како што знаете, цената на уделите на инвестициските фондови се менува секојдневно, а со тоа и вредноста на Вашата инвестиција. Движењето на цената на уделите, во зависност од инвестицискиот фонд, можете да го следните преку нашата интернет страница (во делот за соодветниот осигурителен производ) и на следниве линкови:

WFP: https://www.wvpfondovi.mk/mk/wvp-premium/

Генерали Инвестмент: https://www.generali-investments.mk/fondovi/top-brendovi/

Состојбата на Вашите полиси можете да ја следните на нашата веб страна: https://winnerlife.mk/mojasmetka/login.php

Секогаш на Ваша страна.

Винер Лајф АД Скопје

Вашето животно осигурување.

Ул. 11 Октомври бр.25 КАТ/8, 1000 Скопје Република С. Македонија

Понеделник – Четврток 8.00-16.30
Петок 8.00-14.00

+389 2 3114 333
life@winnerlife.mk

winner life, vienna insurance group, винер лајф, лого

Со квалитетните и конкурентни производи, Винер Лајф на своите клиенти им овозможува финансиска сигурност. Конзервативното управување во согласност со законските одредби гарантираат целосна безбедност на инвестираните средства.

КАРИЕРА

WINNER LIFE Осигурување секогаш има потреба од млади и амбициозни личности што сакаат да изградат успешна кариера.

ЧЛЕН НА ГРУПАЦИЈАТА

Copyright 2020, Winner life