Упатство за употреба на онлајн плаќање
НАЈАВИ СЕ
 
 
Заборавена лозинка?
 
Внесете email и лозинка.

Не сте регистрирани?   Регистрирај се
БРЗО ПЛАЌАЊЕ
број на полиса или понуда
e-mail адреса
ако е понуда - износ во €
износ мкд
ако е понуда - договорувач
Контрола / Плати →
 
Доколку го знаете бројот на полисата или понудата, имате можност за брзо плаќање без најава во системот.
Потребно е точно да се внесе бројот на полисата или понудата и e−mail адреса на која што сакате да добиете порака за извршената уплата.
За да се појави износот на долгот за наведената полиса полето „износ мкд“ оставете го празно и притиснете на „Контрола“. Износот за плаќање може да го коригирате.
Доколку се врши плаќање по понуда, односно прво плаќање пред активирање на полисата, потрбно е да се внесе и износот во евра како што е во понудата.
Минимален износ на трансакција е 300 мкд.