ОГЛАС за ТИМ МЕНАЏЕР

Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје

Како осигурителна компанија, наша стратешка цел е перманентно да ја развиваме нашата внатрешна продажна мрежа.

 Со континуиран раст и развој, поради зголемен обем на работа, продажниот тим на Винер Лајф има потреба од искусни и амбициозни личности кои заслужуваат да работат во најдобри услови со најдобри ресурси.

Доколку мислите дека можете да допринесете и бидете дел од нашиот тим, а притоа ги имате квалификациите што се наведени подолу, АПЛИЦИРАЈТЕ!