Милан Антовски
Член на управен одбор

 
  •   Образование
    – Универзитет Св. Кирил и Методиј, Електротехнички факултет
 
  •   Датум и место на раѓање
    – 13 декември 1981 во Тетово

Своето високо образование го има стекнато на Елетротехничкиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје со што се стекнува со назив Дипломиран инженер во 2005 година.

Во 2009 година се стекнува со лиценца за овластен актуар издадена од Министерство за финансии на РМ, после успешно завршената стручна обука за овластени актуари.

Милан Антовски ја гради својата долгогодишна кариера во Актуарството и осигурувањето на живот уште од 2007 година. Станува дел од тимот на Винер Лајф како овластен актуар во 2011 година, а потоа продолжува како менаџер за актуарство и реосигурување, а 12 години подоцна, во март 2023 година станува дел од Управниот одбор на Винер Лајф како Член на Управен одбор. 

Во дел од својата работна кариера бил актуар консултант во друштва за ревизија, пензиски фондови, реосигурување.

Член е на Македонското Актуарско Здружение од 2009 година, додека во периодот од 2016 до 2018 година бил член на Извршниот Одбор на Здружението.

Ул. 11 Октомври бр.25 КАТ/8, 1000 Скопје Република С. Македонија

Понеделник – Четврток 8.00-16.30
Петок 8.00-14.00

+389 2 3114 333
life@winnerlife.mk

winner life, vienna insurance group, винер лајф, лого

Со квалитетните и конкурентни производи, Винер Лајф на своите клиенти им овозможува финансиска сигурност. Конзервативното управување во согласност со законските одредби гарантираат целосна безбедност на инвестираните средства.

КАРИЕРА

WINNER LIFE Осигурување секогаш има потреба од млади и амбициозни личности што сакаат да изградат успешна кариера.

ЧЛЕН НА ГРУПАЦИЈАТА

Copyright 2020, Winner life