ОГЛАС за Овластено лице за Спречување на перење пари и финансирање на тероризам

Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје

Ние сме

Винер Лајф АД Скопје – компанија за животно осигурување која на македонскиот пазар е присутна од 2011 година, и е дел од Групацијата Vienna Insurance Group (VIG) од Австрија  која постои од 1824 година. Со континуиран раст и развој, поради зголемен обем на работа, Винер Лајф има потреба од посветени и амбициозни личности заради зголемување на нашиот тим.

Ние сме мал тим што го карактеризира посветеност, компетентност и услужна ориентација.

Ние сме посветени на промовирање на различностите во работната средина и горди сме што нудиме фер можности за сите како работодавач.

Станете дел од  тимот на Винер Лајф!

Квалификации:

 • BCC
 • Минимум 2 години работно искуство како АМЛ офицер, Правник или Compliance офицер;
 • Предност ќе имаат кандидатите кои што имаат познавање и искуство со Спречување перење пари и финансирање на тероризам;
 • Висока мотивираност;
 • Активно познавање на работа со компјутери (MS Office и други соодветни програми);
 • Способност за изнаоѓање на ефикасни практични решенија;
 • Комуникативност;
 • Ефикасна орална и писмена комуникација;
 • Способност за тимска работа во динамична средина;
 • Познавање на англиски јазик;
 • Упорност;
 • Иницијативност;
 • Подготвеност за работа во рокови;
 • Работното место се однесува за Скопје.

Опис на работното место:

 • Работи согласно законските и подзаконските прописи за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, вклучително и рестриктивните мерки;
 • Врши анализа на клиентите;
 • Врши анализа на ризик и индикаторите за анализа на ризикот;
 • Врши анализа на препознавање на невообичаени трансакции и сомневање за перење пари и финансирање на тероризам;
 • Врши проценка на ризикот на носител на јавна функција;
 • Изготвува процедура за чување на податоци и документи и процедура за доставување на извештаи до Управата за финансиско разузнавање;
 • Изготвува план за постојана обука на вработените за спречување на перење пари и финансирање на тероризам која обезбедува реализација на најмалку две обуки во текот на годината;
 • Учествува во спроведување на Програмата и применливите прописи за спречување на перењето на пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам во работењето на Друштвото и остварување непосредни контакти со Управата;
 • Контактира и ја спроведува соработка на Друштвото со Управата за финансиско разузнавање;
 • Изготвува процедура и план на вршење на внатрешна контрола и ревизија на спроведување на мерките и дејствијата;
 • идентификација и евалуација на ризиците поврзани со работите што се извршуваат во Секторот, анализа на ризиците, евалуација на соодветноста на контролите поврзани со овие ризици, како и идентификација и евалуација на мерките за ублажување на ризикот;
 • извршување останати активности од доменот на Секторот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам;

Аплицирање

Работната позиција е на неопределено време;

Износот на месечната нето плата зависи од квалификациите и стручноста на кандидатот;

Условите за вработување се засноваат на правичен и еднаков принцип за сите кандидати без полова, расна, верска или каква било друга дискриминација.

Со испраќањето на Вашите лични податоци, изразувате согласност тие да се користат за потребите на сопственото работење на осигурителното друштво ВИНЕР ЛАЈФ-Виена Иншуренс Груп АД Скопје согласно со Законот за лични податоци.
Ве молиме Вашата кратка биографија (CV) да ја испратите со задолжителна назнака на апликацијата: “Овластено лице за Спречување на перење пари и финансирање на тероризам“ на следнава e-mail адреса: kariera@winnerlife.mk најдоцна до 5.11.2023 година.

Апликациите ќе се разгледуваат сукцесивно како што ќе пристигнат.
Селектираните кандидати ќе бидат поканети на интервју.

*НАПОМЕНА: 
Непотполните апликации нема да бидат земени во предвид.
Tимот на ВИНЕР ЛАЈФ ОСИГУРУВАЊЕ ви стои на располагање за било какви дополнителни прашања кои може да ги испраќате на истата адреса за е-пошта.

Ул. 11 Октомври бр.25 КАТ/8, 1000 Скопје Република С. Македонија

Понеделник – Четврток 8.00-16.30
Петок 8.00-14.00

+389 2 3114 333
life@winnerlife.mk

winner life, vienna insurance group, винер лајф, лого

Со квалитетните и конкурентни производи, Винер Лајф на своите клиенти им овозможува финансиска сигурност. Конзервативното управување во согласност со законските одредби гарантираат целосна безбедност на инвестираните средства.

КАРИЕРА

WINNER LIFE Осигурување секогаш има потреба од млади и амбициозни личности што сакаат да изградат успешна кариера.

ЧЛЕН НА ГРУПАЦИЈАТА

Copyright 2020, Winner life